• Кинески
  • Модул за мерење на инфрацрвена температура