• кинески
  • Модул за мерење на инфрацрвена температура низа