• кинески
  • Модул за инфрацрвен сензор за термопил