• Chinese
 • Пироелектричен дигитален сензор

  • SPIR02A

   SPIR02A

   Едноканален или двоканален дигитален сензор, DOCI еднолиниска комуникација, надворешен MCU за обработка на оригиналниот сигнал, пофлексибилни и разновидни методи на обработка.Покрај обезбедувањето 16-битни инфрацрвени дигитални сигнали, сензорот може да се користи за будење на MCU за да се намали потрошувачката на енергија на MCU.Сензорот може да се прилагоди за пофлексибилни карактеристики и подобри резултати.
  • SPIR01A

   SPIR01A

   Едноканален или двоканален дигитален сензор, DOCI еднолиниска комуникација, надворешен MCU за обработка на оригиналниот сигнал, пофлексибилни и разновидни методи на обработка.Покрај обезбедувањето 16-битни инфрацрвени дигитални сигнали, сензорот може да се користи за будење на MCU за да се намали потрошувачката на енергија на MCU.Сензорот може да се прилагоди за пофлексибилни карактеристики и подобри резултати.