• Chinese
 • Силиконски капацитет

  • SSLC471M2B79A

   SSLC471M2B79A

   Опсег • Спецификацијата се однесува на еднослоен кондензатор.• Тип : SSLC471M2B79A Структура • горната страна на електродата (анодна) : AL =3um ±3000A задна страна (катода) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Диелектрична константа (SiNx) : 7.5 .5 ± 2 mm (големина: 0 мм) големина •0p. * 0,820 ± 0,02 mm • Големина на чипот (по коцки) : 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Дебелина: 0,210 ± 0,015 mm • Цртеж на моделот: по сл.1 Електрична карактеристика
  • SSLC122M2A79A

   SSLC122M2A79A

   Опсег • Спецификацијата се однесува на еднослоен кондензатор.• Тип : SSLC122M2A79A Структура • горната страна на електродата (анодна) : AL =3um ±3000A задна страна (катода) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Диелектрична константа (SiNx) : 7.5 .5 . * 0,820 ± 0,02 mm • Големина на чипот (по коцки) : 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Дебелина: 0,210 ± 0,015 mm • Цртеж на моделот: по сл.1 Електрична карактеристика
  • SSLC103M1A79A

   SSLC103M1A79A

   Опсег • Спецификацијата се однесува на еднослоен кондензатор.• Тип : SSLC103M1A79A Структура • горната страна на електродата (анодна) : AL =3um ±3000A задна страна (катода) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Диелектрична константа (SiNx) : 7.5 .5 ± 2 mm (големина: 0 mm) големина •0p. * 0,820 ± 0,02 mm • Големина на чипот (по коцки) : 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Дебелина: 0,210 ± 0,015 mm • Цртеж на моделот: по сл.1 Електрична карактеристика
  • SSLC102M1C80A

   SSLC102M1C80A

   Опсег • Спецификацијата се однесува на еднослоен кондензатор.• Тип : SSLC102M1C80A Структура • горната страна на електродата (анодна) : AL =3um ±3000A задна страна (катода) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Диелектрична константа (SiNx) : 7.5 .5 .5 ±0. * 0,830 ± 0,02 mm • Големина на чипот (по коцки) : 0,800 ± 0,03 mm * 0,800 ± 0,03 mm • Дебелина: 0,210 ± 0,015 mm • Цртеж на моделот: по сл.